Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Gil Mizrahi 074d1fa0e9 Update stackage lts + add windows build instructions 3 tygodni temu
app Update stackage lts + add windows build instructions 3 tygodni temu
assets resize window 2 lat temu
src/Play resize window 2 lat temu
.gitignore Update package and bump version 2 lat temu
LICENSE Update package and bump version 2 lat temu
Makefile Update package and bump version 2 lat temu
README.md Update stackage lts + add windows build instructions 3 tygodni temu
package.yaml update to stackage lts 17 10 miesięcy temu
stack.yaml Update stackage lts + add windows build instructions 3 tygodni temu

README.md

nyx-game

A bullet hell game written in Haskell.

Click ‘R’ 5 times to expose a secret menu.

How to Run

From Source

You will need Stack.

Ubuntu

sudo apt install libsdl2-dev libsdl2-ttf-dev libsdl2-image-dev libsdl2-mixer-dev
make build
make exec

OS X

brew install sdl2 sdl2_ttf sdl2_image sdl2_mixer
make build
make exec

Windows

stack exec -- pacman -Syu
stack exec -- pacman -S mingw-w64-x86_64-pkg-config mingw-w64-x86_64-SDL2 mingw-w64-x86_64-SDL2_image mingw-w64-x86_64-SDL2_ttf mingw-w64-x86_64-SDL2_mixer
stack build