Implementing uniplate combinators using GHC Generics. Some partial results: https://gilmi.me/static/misc/blog-stuff/generic-plate-results.html
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

53B

Changelog for generic-plate

Unreleased changes